MENU

Górski strumień

39
0

Projektując ten ogród mieliśmy za zadanie stworzenie dwóch oddzielnych miejsc do wypoczynku które zostaną ze sobą wizualnie połączone. Z racji różnicy ternu powstały kamienne schody terenowe które miała zastąpić obecne istniejące z kostki brukowej, wokół domu został zaprojektowane faliste i zróżnicowane wysokością rabaty z roślinami iglastymi. W otoczeniu istniejących już wysokich świerków został zaplanowany taras ziemny otoczony kamiennym murkiem z niszami na świece. Cały taras powstałby z wybrania ziemi w istniejącym pagórku dzięki czemu uzyskujemy wypłaczecie i ciekawszy efekt wizualny. Kamienna luźno poukładana ścieżka prowadzi na niższy taras. Zastosowane tutaj również te same elementy kamienne jak na górnym trasie. Zmieniony również został sam kształt tarasu, dodano schody i otaczające go płynne rabaty. Znalazło się również miejsce na kamienną fontannę wkomponowaną w rabatę. By urozmaicić projektowane rabaty zastosowano system murków z palisady które
wypełniane częściowo dodatkową ziemią zmieniają wysokości poszczególnych jej części.